Swedish partner

Sweden
Signup for trial or demo

Sign up for a free 30-day Adobe Connect Trial.
*You do not need to have a license or install anything on your device to participate in a Adobe Connect Meeting/Webinar.

Sign up for Adobe Connect live demo presentation.

Adobe Connect International partner of the year 2017

 Adobe Connect Meetings

Gratis konto av Adobe Connect Meetings

Get it! 

 MP3 & Timer Pod

Kostnadsfri pod från Connect Innovation group

Get it! 

Take part of Connect Innovation Live Webinars

Adobe Connect - paket

Välj rätt paketering för dig och ditt team utifrån er verksamhet

Adobe Connect Webinars
Services

Webbinariestöd

Utbildning

Streaming

Videoplattform

Adobe Connect Meetings
Services

Support i Webbmöten

Telefoni

Adobe Connect pods

Integration

Adobe Connect Learning
Services

Utbildning

Integration med lärplattform (LMS)

Innehåll och inspelningar

Managed learning services

Adobe Connect
Moodle

Skapa nytt rum

Delta i möten

Tilldela roller

Titta på inspelningar

Kommande gratis Connect Innovation webbinarier

Tuesday, April 24, 2018 - 01:00 PM to 01:30 PM CEST
eLearning i Adobe Connect - Training Modulet
Language:
Danish,Norwegian
Friday, May 04, 2018 - 11:00 AM to 11:30 AM CEST
Vinkit vuorovaikutteiseen verkkototeutukseen, kuinka aktivoit etäosallistujat?
Language:
Finnish
Tuesday, May 15, 2018 - 10:00 AM to 10:30 AM CEST
Rundt om optagelser
Language:
Danish,Norwegian
Thursday, May 31, 2018 - 01:00 PM to 01:30 PM CEST
Adobe Connect for begyndere
Language:
Danish,Norwegian