Adobe timeline och uppdatering 10.6.1 – 27.02.2020