Denmark

e-Helbred

e-Helbred
e-Helbred

 

Adobe Connect tilbyder digitale sundhed og velfærds løsninger Ambient Assisted Living (AAL) for sundhedsektoren, plejepersonale, eHealt, regioner og patienter.

Adobe Connect er baseret på information og kommunikations teknologi (ICT), der giver mulighed for at patienter kan leve uafhængigt med klinisk hjælp igennem e-service, i deres hjem, på deres arbejdsplads, på skolen osv. 

ICT kan forbedre diagnose, behandling, monitorering og administration af alle sundheds- og pleje processser.

eHealth

Adobe Connect for eHealth er designet til at skabe mulighed for bedre at kunne hjælpe patienter med et bedre liv gennem et patient orienteret og vidensbaseret forløb, hvor man kan følge patienten gennem hele forløbet.

Derfor adresserer Adobe Connect både en e-løsning der kan facilitere interaktioner, mellem e-patienter og e-personale(doktorer, sygeplejersker, psykologer, rådgivere, plejepersonale osv.) og processer/arbejdsgange/pleje med profesionelt tilsnit.

eHealth vil ikke være en succes med mindre at patienten har tilgang til det og finder værdi ved det.

Derfor har vi skabt Adobe Connect sådan at alle, det være sig doktorer, patienter, plejepersonale og rådgivere alle vil kunne finde værdi og brugbarhed i eHealth.

Velfærds teknologi / AAL

Velfærds teknologi / AAL tilbyder teknologisk support og forbedre sikkerhed, daglige aktiviteter og mobilitet.

Velfærds teknologi / AAL er nomalt person/patient centrerede ICT løsninger og tilbyder patienter hjælp og assistance i deres daglige liv. Velfærds teknologi/ AAL er specielt orienteret imod ældre borgere med forskellige handikap og forkellige kroniske sygdomme.

 

Lær mere  Adobe Connect møder.