Finnish partner

Finland

e-Finance

e-Finance
e-Finance

 

Adobe Connect mahdollistaa rahoituslaitosten luoda intuitiivisia ja henkilökohtainen asiakaspalvelukokemuksia, jotka voivat parantaa yhteistoimintaa /acquisition, lisätä asiakasuskollisuutta, vähentää kustannuksia ja tarjota erilaisa palveluja erilaisille asiakkaille.

Adobe Connectin avulla rahoituslaitosten asiakkaat voivat saada helposti, turvallisesti ja yksinkertaisesti henkilökohtaista neuvontaa ollessaan niin kotona kuin työpaikallaan, ja tarvitaan ainoastaan joko tietokone tai puhelin.

Adobe Connect säästää paljon aikaa ja rahaa helpottamalla koulutuksen järjestämistä. Rahoituslaitokset voivat luoda monipuolisia, vuorovaikutteisia ja dynaamisen sisällön asiakkailleen ilman että heidän täytyy olla ohjelmistoalan asiantuntijoita. He voivat jatkuvasti muokata materiaalejaan muuttuvien vaatimusten mukaisiksi niin asiakkailleen kuin työntekijöilleen ja samalla varmistaa, että heillä on viimeisin tieto käytössään, kun sitä tarvitsevat.

 

Rahoituslaitokset voivat:

• Lisätä asiakastapaamisten ja -koulutusten määrää ja laatua niin asiakkailleen kuin työntekijöilleen;

• Virtaviivaistaa materiaalien tuottamista ja jakelua;

• Parannetaan työntekijöiden tuottavuutta lisäämällä vuorivaikutusta asiakkaiden kanssa;

• Luoda verkkotapaamisia ja jakaa niiden tallenteita niin, että asiakkaat voivat hyödyntää niitä lähes millä tahansa tietokoneella;

 •Hyödyntää entistä monipuolisempien materiaalien teho vuorovaikutuksessa ja oppimisessa; 

• Järjestää luotettavasti ja helposti vuorovaikutteisia verkkokokouksia ja webinaareja jopa sadoille yhtäaikaisille osallistujille.

 

Tärkeimmät edut:

• Rahoituslaitokset voivat järjestää verkkotapaamisia asiakkaidensa kanssa ja antaa heille neuvoja monimutkaisiinkin ​​kysymyksiin, kuten asumiseen taloudenhallintaan, eläkkeisiin ja sijoituksiin. Lisäksi he voivat käyttää verkkokokouksia tarjotakseen omia tuotteita ja palveluita asiakkailleen.

• Mahdollistaa rahoituslaitosten asiakkaiden tavata verkkotapaamisissa rahoitusalan ammattilaisia.

• Rahoituslaitosten ammattilaiset voivat esittää ruudulla graafisia kuvauksia ja laskelmia, jotka auttavat asiakkaita monimutkaisissa kysymyksissä.

• Rahoituslaitokset voivat hyödyntää Adobe Connect –järjestelmää tehdäkseen verkossa sopimuksia asiakkaidensa kanssa ja mahdollistaa myös allekirjoitukset sähköisesti.

 

Tutustu  Adobe Connect - Verkkokokoukset.