Finnish partner

Finland

e-Health

e-Health
e-Health

 

Adobe Connect tarjoaa mahdollisuuksia terveydenhoitoon ja hyvinvointiteknologiaan terveysalan ammattilaisille, yksiköille, yhteisöille, kunnille ja yrityksille sekä tietenkin potilaille.

Adobe Connectin tekniikka voi mahdollistaa ja tukea parempaa itsenäistä elämää kotona sähköisten terveyspalveluiden avulla. Lisäksi sähköisiä terveyspalveluita voidaan tarjota kouluissa ja työpaikoilla. Adobe Connect voi myös mahdollistaa paremman ennaltaehkäisyn, diagnoosit, hoidon ja tarkkailun. Sen avulla voidaan parantaa useita terveyden ja huolenpidon osa-alueita.Adobe Connect sähköisiin terveyspalveluihin on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden ja potilaiden tarpeeseen tietopohjaisesti ja terveyskeskeisesti. Sen avulla voidaan parantaa elämänlaatua, itsenäisempää elämää ja jatkuvuutta koko hoitoprosessin ajan kaikilla hoidon tasoilla ja yksiköissä.

Siksi, Adobe Connect keskittyy sekä sähköiseen ratkaisuun että toimintamalleihin: Se mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kasvokkaiset tapaamiset potilaiden ja ammattilaisten välillä verkkokokouksissa (lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit, psykologit, kouluttajat, muut hoivatyöntekijät). Toiseksi se mahdollistaa hoivan mallit, prosessit, työnkulun ja hoitopolut.

eHealth -palvelut eivät menesty, elleivät asiakkaat ja potilaat saavuta niitä ja näe niissä lisäarvoa. Me rakennamme Adobe Connectin avulla uutta arvoa kaikille: potilaille, ammattilaisille, hoitajille ja yhteisöille tukien molempien tarpeita.

Hyvinvointiteknologiat

Hyvinvointiteknologiat tuottavat teknologista tukea ja parantavat turvallisuutta, turvaa, päivittäisiä toimintoja ja liikkuvuutta.

Hyvinvointiteknologiat ovat yleisimmin henkilö-/ potilaskeskeisiä ICT-ratkaisuja, joiden tarkoitus on auttaa päivittäisissä toiminnoissa. Hyvinvointiteknologiat ovat erityisesti suunnattu ikääntyville, eriasteisista liikunta- ja toimintarajoitteisista kärsiville ja erinäisistä kroonisista sairauksista kärsiville.

 

Tutustu  Adobe Connect - Verkkokokoukset.