Finnish partner

Finland

e-Society

e-Society
e-Society

 

Adobe Connectia voidaan hyödyntää kaikilla eri sektoreilla, hallinnossa, ministeriöissä, kunnissa,julkisella sektorilla yleisesti, instituuteissa, kouluissa, sairaaloissa, yrityksissä, kulttuuri- ja ympäristötoiminnoissa ja muissa yhteisöissä.

Adobe Connect tarjoaa modernin ja innovatiivisen eSociety-ratkaisun, mikä vastaa nykyajan toiminnan ja työn vaatimuksiin. Yhteisölle on tärkeää tiedon tuottaminen, tekeminen ja prosessointi, jotka edustavat kulttuurista ja taloudellista aktiivisuutta. Adobe Connectin avulla voidaan kehittyä ja kasvaa eSocietyn eri osa-alueilla.Järjestelmän avulla voidaan luoda virtuaalisia ympäristöjä, joissa ihmiset voivat tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti missä tahansa ovatkaan. Samalla ihmiset voivat työskennellä yhdessä, tehdä päätöksiä, rakentaa tietoa, ratkaista ongelmia, ideoida, kouluttautua ja tehdä esimerkiksi strategioita työssä.

Me luomme mahdollisuuden verkkokokouksiin, verkkokoulutuksiin, webinaareihin, esityksiin, tiedon- ja dokumenttien jakamiseen rikkaan median keinojen avulla: Videot, telekonferenssi, fläppitaulut, jakaminen ja yhdistäminen kustannustehokkaalla tuottavan työskentelyn ratkaisulla. Näin voimme tarjota edistyneitä ja saavutettavia palveluita ja tukea kaikkien käyttäjien hyviä kokemuksia.

Mitä etuja?
  • Turvallinen yhteydenpito ja hallinta

Adobe Connect mahdollistaa eri maiden ja yhteisöjen toimintaan sopivan asetukset, säännöt ja käytännöt. Lisäksi turvallisuus- ja yksityisyysasetukset, ylläpito, sisäiset säännöt ja muut asetukset ovat muokattavissa.

  • Investoinnin hyödyn maksimointi integroinneilla olemassa oleviin järjestelmiin

Adobe Connect voidaan integroida jo hankittuihin järjestelmiin, kuten LMS-järjestelmiin tai muuhun infrastruktuuriin. Näin taataan myös jo hankittujen investointien hyötyjen maksimointi. Niinpä, toimintoja voidaan luoda monipuolisesti eri asiakkaiden tarpeisiin.

  • Yhteisöjen luominen tiedon jakamisen tehostamiseksi

Käyttäjien luomien sisältöjen jakamisen käytännöt ja interaktiiviset sisällöt arvosteluineen, tageineen ja keskusteluineen mahdollistavat vapaan tiedon jakamisen Adobe Connectissa.

  • Optimoi skaalautuvuus, suorituskyky ja käyttö

Yritykset, julkishallinto, yliopistot ja muut yhteisöt voivat työskennellä reaaliajassa satojen tai jopa tuhansien maantieteellisesti hajautuneiden ihmisten kanssa.

  • Tiedon luominen

Adobe Connect mahdollista uuden tiedon luomisen, tiedon tallentamisen tietokantoihin, päivitykset ja jakelun työntekijöiden ja muiden käyttäjien välillä. Kaikki käyttäjät voivat saavuttaa, hallita ja ladata sisältöjä keskitetysti yhdestä paikasta. Saavutettavuutta voidaan kontrolloida turvallisuuden hallinnan työkaluilla.

  • Ajan ja kustannusten säästö

Instituutiot voivat organisoida koulutuksia, esityksiä, kokouksia, webinaareja, e-oppimista ja muita tapahtumia pienemmillä kuluilla ja sisäisillä resursseilla samalla säästäen aikaa hyvällä suunnittelulla ja koordinaatiolla tarjoamiemme ratkaisujen avulla.

 

Tutustu  Adobe Connect - Verkkokokoukset.