Finnish partner

Finland

e-Education

e-Education
e-Education

 

Adobe Connect tarjoaa online-mahdollisuuden opettaa, oppia ja tehdä yhteistyötä mistä tahansa paikasta ja ajasta riippumatta, hyödyntäen helppokäyttöistä ja hyvin saavutettavissa olevaa teknologiaa. Adobe Connect tarjoaa tehokkaan alustan verkkovälitteiseen oppimiseen ja viestintään, laajentaen näin luokkahuoneen toimintaa. Adobe Connect –järjestelmällä voit luoda omat virtuaaliset luokkahuoneesi, pitää online-luentoja sekä tallentaa ja editoida niitä.

Adobe Connect –järjestelmää voidaan käyttää eri oppilaitoksissa kuten yliopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa lukioissa, peruskouluissa ja etäkouluissa. Me tarjoamme näille oppilaitoksille mahdollisuuden saada helposti toimivat ratkaisut opettajille ja opiskelijoille. Oppilaitokset voivat käyttää Adobe Connectia online-opiskeluun, etäopetukseen ja verkkokokouksiin, sekä webinaareihin. Opinto-ohjaus ja erilaiset tukipalvelut onnistuvat myös hyvin verkossa. Monipuolisten mahdollisuuksien myötä oppilaitosten saavat kustannustehokkaita viestintäratkaisuja ja yhteistoimintratkaisuja niiden käyttäjille.

Oppilaitokset saavat paljon työkaluja online-opettamiseen, opiskelujen rekisteröintiin, opiskelijoiden hallintaan ja oppimisen seurantaan.Lisäksi Connect Innovationin asiantuntijat suosittelevat järjestämään Mooc-kursseja (Massive Open Online Course) Adobe Connect –järjestelmällä: se tarjoaa mahdollisuudet aina rekisteröinnistä oppimisen seuraamiseen. Adobe Connect tarjoaa verkkoalustan, joka kannustaa oppijoita jatkamaan opiskelua kustannustehokkaasti verkossa.

 

Näitä mahdollisuuksia hyödyntäen oppilaitokset voivat:

• Luoda nopeasti ja hyödyntää kiinnostavia kursseja ja sisältöjä

• Maksimoida läsnäolo koulutuksissa tehokkailla vuorovaikutuksen ja muistutuksien työkaluilla

• Mahdollistaa osallistuminen mobiilisti liki millä vaan laitteella 

• Luoda mielekkäitä reaaliaikaisia tapahtumia ja tallentaa niitä käytettäväksi myöhemmin 

• Hallita ja seurata tehokkaasti online-koulutustoteutuksia

• Voit integroida helposti kolmannen osapuolen järjestelmiin

 

Tärkeimmät hyödyt:
Interaktiivinen koulutuksen, opettamisen ja oppimisen kokemuksia

Painotamme paljon kustannustehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä, kun  valitsemme järjestelmiä henkilökunnan kouluttamiseksi ja kehittämsieksi. Adobe Connect tuo toki kustannustehokkuutta, mutta mahdollistaa myös sen, että kouluttautuminen voi olla myös kivaa ja helppoa.Adobe Connect voimaannuttaa kouluttajat suunnittelemaan sukkelasti uusia koulutuksia ja opetusmateriaalia, jotka hyödyntävät myös aiemmin tehtyjä olemassa olevaa sisältöjä. Näistä materiaaleista voi luoda myös uusia  vuorovaikutteisia simulaatioita. Lisäksi Adobe Connect mahdollistaa kouluttajien keskittymisen omien, innostavien materiaalien luomiseen. Kouluttajat voivat myös eriyttää tehokkaasti online-koulutuksissaan käyttämällä ryhmätyötiloja. Niissä voit antaa erilaisia ohjeita vuorollaan eri ryhmille ja tuoda sitten hetken päästä kaikki ryhmät takaisin yhteen samaan virtuaalitilaan.

Osallistuminen mahdollista eri ympäristöistä

Pääsy Adobe Connectilla järjestettyihin tapahtumiin on entistä helpompaa ja kätevämpää kuin koskaan ennen. Opettajat voivat liittyä ja hallita koulutustilaisuuksia, luokkia ja kokoukset suoraan useasta oppimisalustasta (LMS). Vastaavasti myös oppijat voivat osallistua ja toimia oppimisalustojen kautta.

Seuraa tehokkaasti oppijan edistyminen

Oppilaitokset voivat järjestää sekä testejä että parantaa oppijan vuorovaikutusmahdollisuuksia järjestelmillä, jotka integroituu oppimisalustoihin (LMS).

 

Tutustu  Adobe Connect - Oppiminen.