Norwegian partner

Norway

e-Finance

e-Finance
e-Finance

 

Med Adobe Connect kan finansinstitusjoner levere intuitive og kundetilpassede presentasjoner og møter som kan forbedre kommunikasjonen, øke lojalitet, redusere kostnader, øke mulighetene for avtaler og kjøp, og forenkle differensieringen mellom forskjellige markeder.

Med Adobe Connect vil bank- og finansinstitusjoner kunne gi en enkel og sikker rådgivning hjemme hos kunden, det eneste kunden trenger er en datamaskin og en telefon. 

Med Adobe Connect kan finansinstitusjoner tilrettelegge opplæring og informasjon med rikt, interaktivt og dynamisk innhold, uten å være programvareeksperter. De kan stadig tilpasse innholdet til endrede krav fra kunder og ansatte, og sikre at de har all den informasjonen de trenger, når de trenger det.

Finansinstitusjoner kan:
  • Øke frekvens og kvalitet på kundemøter og opplæring for både ansatte og kunder;

  • Effektivisere innholdsutvikling for raskere og mer effektiv levering;

  • Forbedre ansattes produktivitet og samtidig øke antall kundemøter;

  • Levere live og on-demand informasjon og arrangementer som er tilgjengelige på nesten hvilken som helst datamaskin;

  • Ta i bruk kreative midler for en mer interaktiv møte- og læringsopplevelse;

  • Holde teknisk stabile, underholdende og dynamiske online-møter og webinarer for hundrevis av deltakere;

 

Viktigste fordeler:
  • Finansinstitusjoner kan arrangere nettmøter med sine kunder og gi dem råd om komplekse problemer som for eksempel boligøkonomi, pensjoner og investeringer. I tillegg kan de bruke denne typen møter for å tilby egne produkter og tjenester til kundene.

  • Gir mulighet til kunder av en finansinstitusjon å arrangere web-møte med profesjonelle rådgivere.

  • Finansinstitusjoner kan dele illustrasjoner og beregninger på skjermen for å veilede kundene logisk, visuelt og enkelt gjennom komplekse problemstillinger.

  • Med Adobe Connect kan finansinstitusjoner forsterke kundens lojalitet ved bruk av elektroniske kontrakter og muligheten til å signere elektronisk.

 

Learn more about  Adobe Connect Meetings.