Norwegian partner

Norway

e-Health

e-Health
e-Health

 

Adobe Connect tilbyr digitale Helseløsninger og velferdsteknologi / Ambient Assisted Living (AAL) for omsorgsyrker, omsorgspersoner, omsorgsenheter , eHelse lokalsamfunn, regioner og pasienter.

Adobe Connect er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), som gjør det mulig for folk å leve selvstendig med klinisk støtte gjennom e-tjenester i sine hjem, arbeidsplasser, skoler osv. IKT kan forbedre forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og styring av alle helse- og omsorgsprosesser .

 

eHealth

Adobe Connect for eHelse er designet for å skape et utgangspunkt for handling for å avhjelpe kundene/pasientenes behov på en person/pasient-sentrisk, kunnskapsbasert og helseorientert måte. Målet er å bedre pasientenes livskvalitet og mulighet for et mer selvstendig liv ved bedre kontinuitet i omsorgen under hele behandlingsprosessen fra alle omsorgsenheter og på alle omsorgsnivå.

Adobe Connect er en e-løsning som samtidig legger til rette for samhandling, et møte ansikt til ansikt mellom e-Pasienter og e-yrker (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, rådgivere, lærere, omsorgspersoner etc.), og gir modeller for omsorg, prosesser/arbeidsflyt/pasientforløp og faglig kompetanse og utførelse.eHelse vil ikke lykkes med mindre pasientene har tilgang til løsningen og finner verdi i den.

Derfor bygger vi en Adobe Connect-løsning for eHelse som skaper ny verdi for alle, for pasienter, profesjoner og omsorgspersoner/-samfunn som tar hensyn til og støtter både pasienters og helseprofesjoners behov og ambisjoner - verdi for alle i.

 

Velferdsteknologi / AAL

Velferdsteknologi / AAL gir teknologisk støtte og forbedrer trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet.

Velferdsteknologi / AAL er vanligvis person / pasientsentrerte IKT-løsninger, og har som mål å hjelpe og bistå pasienter og alle borgere i deres daglige liv. Velferdsteknologi / AAL er spesielt rettet mot eldre, borgere med handikap av forskjellige typer og grader, og personer med ulike kroniske tilstander.

 

Learn more about  Adobe Connect Meetings.