Norwegian partner

Norway

e-Marketing

e-Marketing
e-Marketing

 

Med Adobe Connect kan markedsførings- og salgsavdelinger øke antallet potensielle kunder, øke responsrater og avslutte salg raskere gjennom høy-effekt-møter, presentasjoner og webinarer. Dette betyr at bedrifter kan øke oppmøte og deltakelse på de ulike arrangementer og aktiviteter som de organiserer. Dette kan gjøres ved å eliminere de tekniske barrierene ved å ha umiddelbar tilgang til ønskede steder.

Markedssjefer kan organisere nettmøter eller presentasjoner, og kommunisere med høynivå meldinger og videoer, dele høy-effekt multimediainnhold - inkludert streaming audio, video og programvaresimuleringer for å gjøre det både apelerende og overbevisende.

De kan også ta opp webinarer og presentasjoner og gjøre disse tilgjengelig for folk som ikke kan delta. Via Adobe Connect kan markedssjefer besvare spørsmål fra kunder i sanntid og øke responsen på e-postutsendelser.

Ved å utnytte denne typen teknologi kan markedsførings- og salgsavdelinger tilfredsstille sin eksisterende base, i tillegg til å tiltrekke seg nye kunder, kan øke salget, øke bevisstheten om selskapets produkter eller tjenester, og gjøre selskapet mer konkurransedyktig på markedet, og derved nå definerte mål.

Viktigste fordeler:

• Hold presentasjoner der markedsansvarlige kan øke interaktivitet og deltakelse fra målgruppen;

• Gjøre opptak av presentasjoner tilgjengelig på en nettside i forbindelse med en kampanje;

• Få flere potensielle kunder raskere til en lavere kostnad;

• Øke effekten av markedsføringskampanjer ved å finne prospekter via engasjementmåling;

• Øke bevissthet om merkevare;

 

Learn more about  Adobe Connect Webinars.