Norwegian partner

Norway

e-Society

e-Society
e-Society

 

Adobe Connect kan brukes i mange forskjellige sektorer. Fra regjering, departementer, kommuner, offentlig sektor og ideelle organisasjoner, til bruk i skoler, sykehus, bedrifter, kommersielle institusjoner, kulturelle og miljømessige foreninger og andre områder.

Adobe Connect sikrer et innovativt og moderne e-samfunn basert på den kunnskap som er avgjørende for å leve og arbeide i dag. Et e-samfunn er et samfunn der prosessen med å lage, distribuere og håndtere informasjon representerer en betydelig økonomisk og kulturell aktivitet. Adobe Connect bidrar til vekst og fremgang i e-samfunnets forskjellige områder.

Med Adobe Connect kan vi tilby virtuelle miljøer der folk kan samarbeide i sanntid, uansett hvor de er, slik at folk kan jobbe sammen og ta riktige beslutninger, overføre sin kunnskap, løse problemer, gi ideer, utføre trening/undervisning, lage strategier for arbeid etc.

Vi gir mulighet for nettmøter, e-læring, nettbasert opplæring, webseminar, presentasjoner, deling av informasjon og dokumenter via mediefunksjoner som for eksempel video, telekonferanser, whiteboarding og leverer en engasjerende, rimelig løsning for produktivt samarbeid. På denne måten tilbyr vi avanserte muligheter for tilgjengelighet for å fremme positive og effektive opplevelser for alle brukere.

 

Viktigste fordeler:
  • Sikker kommunikasjon og etterlevelse

Adobe Connect kan skryte av full overensstemmelse med forskrifter og retningslinjer i de enkelte land. Løsningen har også justerbare sikkerhets- og personvernkontroller, administrativ støtte, organisasjonskommunikasjon og annet i en institusjon.

  • Maksimering av investeringen gjennom integrasjon med eksisterende infrastruktur

Adobe Connect integrerer enkelt med eksisterende systemer, fra learning management systemer til kommunikasjonsinfrastruktur. Dette sikrer enhetlig kommunikasjon på tvers av eksisterende investeringer, og dermed kan nye muligheter som adresserer spesifikke bruksmåter lages når som helst.

  • Opprettelse av samfunn for å fremme kunnskapsutveksling

Adobe Connect får kunnskap til å blomstre med brukergenerert arbeidsflyt for deling av innhold, med interaktivitet relatert til innholdet, inkludert rating, tagging og diskusjoner.

  • Optimaliser skalerbarhet, ytelse, og bruk

Bedrifter, offentlige etater, universiteter og andre bedrifter kan arbeide i sanntid med hundrevis eller tusenvis av mennesker som er geografisk adskilt. På den måten kan alle avdelinger være fleksible, oppdatert, konkurransedyktige, effektive og i stand til å forbedre sin virksomhet.

  • Opprettelse av kunnskap

Adobe Connect sikrer kunnskapsutvikling med lagring i gode databaser og med oppdateringer og utveksling mellom ansatte og brukere. Alle brukere kan administrere og laste ned innhold fra et sentralt sted. Denne type tilgang styres av administrasjonsverktøy for sikkerhet.

  • Tids- og kostnadsreduksjon

Institusjoner kan organisere ulike typer trening, presentasjoner, møter, webinar, e-læring og andre arrangementer med reduserte interne ressurser, og sparer tid gjennom riktig planlegging og koordinering i samsvar med våre løsninger.

 

Learn more about  Adobe Connect Meetings.