Norwegian partner

Norway

e-Education

e-Education
e-Education

 

Adobe Connect er en elegant løsning for nettbasert undervisning og samarbeid, uavhengig av tidspunkt og avstand, med integrert teknologi for enkel bruk og tilgang. Med effektiv administrasjon av undervisningen og verdensomspennede klasserom, er Adobe Connect en kraftig platform for distribuert læring og kommunikasjon. Adobe Connect gir ubegrenset tilgang til virtuelle klasserom, online forelesninger og foredrag som kan tas opp og spilles av on-demand.

Adobe Connect kan brukes i ulike utdanningsinstitusjoner som universiteter, videregående skoler, grunnskoler, K-12 skoler, korrespondanseskoler, fagskoler etc. Vi tilbyr muligheten for å lage enkle og funksjonelle løsninger for lærere og elever. Utdanningsinstitusjonene kan bruke Adobe Connect for nettbasert læring, elektronisk møte, webinar, support, rådgivning og andre aktiviteter avhengig av behov. Gjennom denne typen aktiviteter får institusjonene en kostnadseffektiv kommunikasjonsløsning og effektivt samarbeid med brukerne.

Utdanningsinstitusjoner får en mengde verktøy med økte muligheter for å følge opp elevene, svært god styring av undervisningen og den enkelte elev, samt sporingsverktøy.I tillegg forsterker Connect Innovation arbeidet med MOOC (Massive Open Online Course) som gir muligheter for registrering, sporing og fremmer et miljø som oppmuntrer elevene til å velge kostnadseffektive online forelesninger.

Ved å utnytte disse mulighetene kan utdanningsinstitusjoner:

• Hurtig lage og ta i bruk engasjerende kurs og innhold;

• Maksimere frammøte med kraftige verktøy for igangsetting av elever, samt utsendelse av påminnelser;

• Aktivere mobil læring med umiddelbar tilgang fra nesten hvilken som helst enhet;

• Levere fengende opplæring i live- og on-demand-klasser;

• Effektivt administrere og spore opplæringen;

• Enkelt integrere med tredjepartssystemer;

Viktigste fordeler:

Interaktiv opplæring, undervisning og læringsopplevelser

Vi legger stor vekt på kostnadseffektivitet og brukervennlighet ved utvikling og oppdatering av løsninger for medarbeiderutvikling. Adobe Connect legger vekt på kostnadseffektivitet og brukervennlighet, samt viktigheten av å gjøre læringen morsom og lettilgjengelig.

Adobe Connect gir lærere muligheten til raskt å utvikle opplærings- og undervisningsmateriell som utnytter eksisterende innhold, og til raskt å lage interaktive simuleringer. På den måten gir Adobe Connect instruktørene muligheten til å konsentrere seg om å lage og levere svært effektivt innhold. Instruktører kan gi mer spesialisert opplæring ved å bruke "breakout rooms" ved å skille ut grupper som skal jobbe i egne underordnede klassrom. 

På den måten kan instruktøren gi flere deltakere forskjellige instruksjoner samtidig, og deretter bringe alle sammen igjen på et øyeblikk.

Bedre tilgjengelighet fra et mangfold av miljøer og systemer

Med Adobe Connect er det enklere og mer praktisk enn noensinne å få tilgang. Lærere kan delta og administrere treningsøkter, klasser og møter, direkte fra de fleste Learning Management Systems (LMS)-miljøer. 

Likeledes tillates full deltakelse for instruktører, lærere og elever i de forskjellige LMS miljøene.

Effektiv sporing av elevenes progresjon 

Institusjoner kan forenkle testtaking og bedre elevenes interaksjon med en løsning som er integrert med Learning Management Systems (LMS).

 

Learn more about  Adobe Connect Learning.