Swedish partner

Sweden

Adobe Connect Training

Adobe Connect Training
Adobe Connect Utbildning
Den kompletta lösningen för digitalt lärande mellan olika enheter

 

Experience Driven Learning

Skapa egna inlärningsupplevelser som engagerar eleverna genom interaktivitet och samarbete.

 

Adobe Connect Utbildning är en komplett lösning för snabb träning och mobilt lärande, möjliggör hög tillgänglighet ­ från var som helst, när som helst och på, praktiskt taget, vilken enhet som helst. Du kan använda ledande innehåll från författare och föreläsare, möjlighet till registrering och hantering av elever samt kraftfulla uppföljningsverktyg.

Med Adobe Connect Utbildning kan du snabbt skapa och distribuera innehåll som du också kan direkt publicera på webben. Du kan t ex använda Microsoft Powerpoint, Adobe Captivate eller Adobe Presenter när du skapar innehåll. Du kan skapa material och färdigställa utbildningar inom loppet av dagar, utbildningar som du sedan kan publicera för tillgång på olika enheter.

Du kan effektivt göra reklam för sessioner, kurser och kursplaner för att maximera antal deltagare och närvaro.

I Adobe Connect Utbildning kan du leverera utbildning både live och on demand. Du kan följa upp elevers engagemang i live­sessioner genom flera olika funktioner som kräver aktivt deltagande från eleven. Du kan också skapa virtuella klassrum med egen design och lay out för att optimera positivt intryck av kursen.

 

Möjliggör mobilt lärande mellan olika enheter

● Lär och delta direkt från mobila enheter

● Delta interaktivt i små grupprum från mobila enheter.

● Var mötesvärd, fildela, använd whiteboard och uttryckssymboler via mobil enhet

● Deltagare deltar enkelt, ingen installation krävs på den egna datorn.  

Leverera intressanta upplevelser i det virtuella klassrummet

● Mät elevens engagemang med övervakningsverktyg

● Anpassningsbara och bestående rum med möjlighet för egen profilering

● Effektivisera hantering av live-sessioner med hjälp av intuitiva bakomliggande verktyg

● Maximera engagemang med omfattande möjligheter till interaktivitet

Hantera registrering och kursplaner

● Generera anpassade målsidor snabbt med hjälp av mallar

● Anpassade anmälningsblanketter

● Enkelt distribuera påminnelse, bekräftelse och anpassade e-mail

● Skapa kursplaner för kurser i det virtuella klassrummet

Skapa och distribuera engagerande on-demand innehåll

● Skapa strukturerad kursplan med enkel hantering av inskrivning för eleven.

● Snabbt skapa och distribuera innehåll med vår Microsoft PowerPoint plug-in Adobe Captivate och Adobe Presenter

● Skapa innehåll en gång och publicera till olika enheter, inklusive SCORM och AICC innehåll

● Använda funktionerna i ett Learning Management System (LMS) till en bråkdel av kostnaden med Adobe Connect, eller integrera Adobe Connect med ditt befintliga LMS

 

Learn more about  Adobe Connect Meeting Rooms & Adobe Connect Webinars