Swedish partner

Sweden

Adobe Connect Training

Adobe Connect Utbildning+Lösningar

Adobe Connect Utbildning

Adobe Connect Utbildning är en komplett lösning för snabb träning och mobilt lärande, möjliggör hög tillgänglighet ­ från var som helst, när som helst och på, praktiskt taget, vilken enhet som helst. Du kan använda ledande innehåll från författare och föreläsare, möjlighet till registrering och hantering av elever samt kraftfulla uppföljningsverktyg.

Med Adobe Connect Utbildning kan du snabbt skapa och distribuera innehåll som du också kan direkt publicera på webben. Du kan t ex använda Microsoft Powerpoint, Adobe Captivate eller Adobe Presenter när du skapar innehåll. Du kan skapa material och färdigställa utbildningar inom loppet av dagar, utbildningar som du sedan kan publicera för tillgång på olika enheter.

Du kan effektivt göra reklam för sessioner, kurser och kursplaner för att maximera antal deltagare och närvaro.

Adobe Connect Utbildning kan du leverera utbildning både live och on demand. Du kan följa upp elevers engagemang i live­sessioner genom flera olika funktioner som kräver aktivt deltagande från eleven. Du kan också skapa virtuella klassrum med egen design och lay out för att optimera positivt intryck av kursen.

Services

Utbildning

Vi har några av de mest erfarna utbildarna på marknaden när det gäller Adobe Connect och online-utbildningar. Vi har grund- och fördjupningsutbildningar och vi kan anpassa en utbildning enligt ert önskemål eller för visst specialområde.

Managed learning services

Vi skapar och sköter din Adobe Connect-installation i en molnlösning som är konfigurerad enligt individens behov. Med våra managed services kan du outsourca hela driftansvaret och ha en lösning som täcker de verkliga behoven och anpassas till önskad nivå av säkerhet.