Swedish partner

Sweden

e-Health

e-Health
e-Hälsa

 

Adobe Connect är mycket effektivt att använda för hälsovårdslösningar, hemtjänst, vårdgivare, vårdenheter, regioner och patienter.

Adobe Connect är baserad på informations- och kommunikationsteknik (IKT), vilket gör det möjligt för människor att leva självständigt med klinisk support via e-tjänster i sina hem, arbetsplatser, skolor etc. 

IKT kan förbättra prevention, diagnostik, behandling, övervakning och hantering av alla hälso- och vårdprocesser.Detta gör bland annat att man kan förkorta väntetiden för patienter.

Adobe Connect för eHälsa är utformad för att skapa ramar för åtgärder och hjälp för patienternas behov i en patient-centrerad, kunskapsbaserad och hälsoorienterat sätt att garantera en bättre livskvalitet, mer självständigt liv och kontinuitet i vården för patienter under hela vårdprocessens alla vårdenheter och vårdnivåer.Adobe Connect behandlar både en e-lösning som kan underlätta samspelet, möte ansikte mot ansikte mellan e-Patienter och vårdgivare (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, psykolog, kurator) och vårdmodeller och processer.   

Vi bygger Adobe Connect för eHälsa som skapar ett värde för alla, patienter och vårdgivare.

 

Välfärds teknik / AAL

Välfärds teknik / AAL ger tekniskt stöd och förbättrad säkerhet, daglig verksamhet och rörlighet.

Välfärds teknik / AAL är oftast patientcentrerade IKT-lösningar och syftar till att hjälpa och bistå patienter och alla medborgare i deras dagliga liv. Välfärds teknik / AAL är särskilt inriktade på de äldre, medborgare med handikapp av olika slag och grader och personer med olika kroniska sjukdomar.

 

Våra tjänster  Adobe Connect Meetings.