Swedish partner

Sweden

e-Marketing

e-Marketing
e-Marknadsföring

 

Med Adobe Connect kan marknads- och försäljningsavdelningar effektivisera sina affärer genom webbmöten, presentationer och webbinarier med stor genomslagskraft.

Detta innebär att företag kan öka närvaron och deltagandet i olika evenemang och aktiviteter som de anordnar.Finns inget tekniskt hinder, som deltagare har man omedelbar tillgång oavsett geografisk placering. 

Marknadschefer kan anordna webbmöten med presentationer och kommunicera genom högkvalitativ kamerabild och mikrofon, dela multimedieinnehåll - inklusive strömmande ljud och video för att göra det både spännande och övertygande.

Det finns även möjlighet till att spela in hela mötet för de som inte kunde delta.Genom Adobe Connect, kan marknadschefer svara på kundernas frågor i realtid.

Genom denna typ av marknadsföring kan försäljningsavdelningarna tillfredsställa sin nuvarande kundbas och locka nya kunder, öka försäljningen, öka medvetenheten om företagets produkter eller tjänster, och göra företaget mer konkurrenskraftigt på marknaden och nå de redan definierade målen.

Huvudsakliga fördelar
  • Genomföra presentationer där marknadschefer kan öka interaktivitet och engagemang från kunden.

  • Göra inspelade presentationer som man kan ladda upp på en hemsida för marknadsföring.

  • Få fler leads på kortare tid för en mindre kostnad

  • Nå ut till en större publik.

 

Våra tjänster  Adobe Connect Webinars.