Swedish partner

Sweden

E Education

e-Education
e-Utbildning

 

Adobe Connect erbjuder möjlighet att undervisa, lära och samarbeta online oavsett avstånd och när som helst, med integrerad teknik som är lätt att både använda och lätt tillgänglig. Adobe Connect ger en kraftfull plattform för distribuerad lärande och kommunikation. Adobe Connect ger möjlighet att ha virtuella klassrum, hålla online föreläsningar och spela in föreläsningar.

Adobe Connect kan användas i olika utbildningsinstitutioner såsom universitet, gymnasieskolor, grundskolor, K-12 skolor, distans skolor, yrkesskolor etc. Vi erbjuder dessa institutioner en möjlighet att få enkla och funktionella lösningar för lärare och elever. Läroanstalterna kan använda Adobe Connect för online-lärande, online-utbildning, online-möte, webbseminarier, support, rådgivning och andra aktiviteter. 

På så sätt får institutioner kostnadseffektiva kommunikationslösningar och effektivt samarbete mellan användare.

Läroanstalter kan använda många verktyg, fler elevregistreringar, effektfull kommunikation med eleven samt verktyg för uppföljning.

Dessutom, Connect Innovation arbetar med MOOC (mooc-kurs): det ger möjligheter till registrering, uppföljning och framför allt, det främjar en miljö som uppmuntrar eleverna att fullfölja online med kostnadseffektiva föreläsningar.

Genom dessa möjligheter, kan utbildningsinstitutioner:

• Snabbt skapa och distribuera engagerande kurser och innehåll 

• Maximera närvaro på utbildningen genom uppföljning och påminnelser  

• Aktivera mobilt lärande med omedelbar tillgång till utbildning från praktiskt taget vilken enhet som helst 

• Leverera engagerande innehåll, live och on-demand 

• Effektivt hantera och följa upp utbildningen

• Enkelt integrera med tredjepartssystem

 

Viktiga fördelar:

Interaktiv utbildning, undervisning och lärande upplevelser

Vi lägger stor vikt på kostnadseffektivitet och användarvänlighet när vi utvecklar och uppdaterar lösningar. För Adobe Connect är kostnadseffektivitet och användarvänlighet viktigt – liksom vikten av att göra utbildningen kul och enkel.Adobe Connect möjliggör för lärare att snabbt utforma utbildnings- och undervisningsmaterial som utnyttjar befintligt innehåll, och för att snabbt skapa interaktiva simuleringar. Dessutom gör Adobe Connect det möjligt för utbildare att koncentrera sig på att skapa och leverera effektiv innehåll. Utbildare kan ge riktad uppmärksamhet genom att använda "grupprum", som gör det möjligt för dem att ge flera deltagare olika instruktioner samtidigt, och sedan föra alla tillbaka tillsammans på ett ögonblick.

Förbättrad tillgänglighet från en mängd olika miljöer och system

Med Adobe Connect, är tillgängligheten högre, enklare och bekvämare än någonsin tidigare. Lärare kan delta och hantera utbildningar, kurser och möten direkt från de flesta Learning Management Systems (LMS) miljöer. På samma sätt, tillåter de fullt deltagande från praktikanter eller studerande i dessa LMS miljöer.

Effektiv översyn över eleven framsteg

Institutioner kan underlätta vid t ex genomförande av prov och förbättra elevens interaktion med en lösning som integrerar med befintligt Learning Management Systems (LMS).

 

Våra tjänster  Adobe Connect Learning.